گلهای ختایی۲

نام اثر:‌ گلهای ختایی2 نوع اثر:‌ تابلو برجسته- اسلیمی طرح: برگرفته از طرحهای سنتی فرشها و نقوش ایرانی (برگها و گلهای ختایی) جنس: ورق آهن ابعاد:‌ 3* 60* 140سانتی متر