زن و انار

نام اثر:‌ زن و انار نوع اثر:‌ تابلو استند چوبی- فلزی جنس: چوب + ورق آلیاژ آلومینیوم ابعاد:‌  ۳ *۲۵ *۷۱ سانتی متر ایده، طرح و نقاشی روی چوب از : منصوره محمدی

زن و پرنده

نام اثر:‌ زن و پرنده نوع اثر:‌ تابلو استند چوبی- فلزی جنس: چوب + ورق آلیاژ آلومینیوم ابعاد:‌  3 *25 *71 سانتی متر ایده، طرح و نقاشی روی چوب از : منصوره محمدی

زن و شمع

نام اثر:‌ زن و شمع نوع اثر:‌ تابلو استند چوبی- فلزی جنس: چوب + ورق آلیاژ آلومینیوم ابعاد:‌  3 *25 *۱6۰ سانتی متر ایده، طرح و نقاشی روی چوب از: منصوره محمدی

Go to Top