آثار دکوراتیو کاربردی: (نورافشانها – آینه و کنسولها – میزها)

این آثار بخش جدیدی از ساخته های فرزنگاری هستند که در طراحی و ساخت آنها از تکنیکهای مختلف ساخت آثار حجمی و دکوراتیو فلزی در ترکیب با روشهای فرزنگاری استفاده شده تا یک اثر کاملا کاربردی و دکوراتیو خاص خلق شود. این آثار علاوه بر دارا بودن جلوه های بصری آثار فرزنگاری، ویژگیهای کاربردی جهت استفاده در فضای منزل، محل کار و محیطهای اداری و تجاری را نیز دارد.