توضیحات

نام اثر:‌ من مست می عشقم هوشیار نخواهم شد

ساخته شده از: ورق آلیاژ آلومینیوم + چوب

اندازه:‌   ۵ *۵۰ * ۱۲۰ سانتی متر

در این اثر برای اولین بار تکنیک فرزنگاری و ایجاد اثرات سایشی روی فلز همسو با فرم خوشنویسی و حرکت حروف انجام شده است.