توضیحات

نام اثر: الف

ساخته شده از: آلومینیوم

اندازه: ۳۰ * ۶۰

سال ساخت: ۱۳۹۹