• نام اثر:‌ گل ها
  • نوع اثر:‌ تابلو برجسته
  • جنس: ورق آلیاژ آلومینیوم
  • ابعاد:‌  ۴ *۷۰ *۱۰۰ سانتی متر