• نام اثر:‌ گلهای ختایی۲
  • نوع اثر:‌ تابلو برجسته- اسلیمی
  • طرح: برگرفته از طرحهای سنتی فرشها و نقوش ایرانی (برگها و گلهای ختایی)
  • جنس: ورق آهن
  • ابعاد:‌ ۳* ۶۰* ۱۴۰سانتی متر