• نام اثر:‌ پیچ گل
  • نوع اثر:‌ حجم
  • جنس: ورق آلیاژ آلومینیوم
  • ابعاد:‌  ۴ *۴۰ *۱۰۰ سانتی متر