نام اثر :‌  پیچ فضایی
نوع اثر:‌ حجم 
جنس: ورق آلیاژ آلومینیوم
ابعاد:‌  ۲۰ * ۲۵ * ۸۵ سانتی متر