• نام اثر:‌ مکعب
  • نوع اثر:‌ حجم
  • جنس: ورق آلیاژ آلومینیوم
  • ابعاد:‌  ۶۰*۶۰*۶۰ سانتی متر