• نام اثر:‌ بیضی ها
  • نوع اثر:‌ تابلو تخت
  • جنس: ورق آلیاژ آلومینیوم
  • ابعاد:‌ ۷۰ *۱۰۰ سانتی متر