بیوگرافی مهندسی- صنعتی:

تحصیلات:

 • ۱۳۷۷: مدرک کارشناسی ارشد مهندسی متالورژی، گرایش شناسایی و انتخاب مواد فلزی، معدل ۱۷.۵، دانشگاه علم و صنعت ایران
 • ۱۳۷۵: مدرک کارشناسی مهندسی متالورژی، گرایش ریخته گری، معدل ۱۵.۹، دانشگاه علم و صنعت ایران
 • ۱۳۷۰: مدرک دیپلم ریاضی و فیزیک، دبیرستان البرز، تهران

سوابق شغلی:

 • ۱۳۷۸– تاکنون : مسئول پروژه های خودکفایی قطعات سیستمهای تعلیق، ترمز, فرمان پژو ۲۰۶ در شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو (ساپکو)
 • ۱۳۷۸: کارشناس امور مهندسی شرکت ریخته گری پارس متال
 • ۱۳۷۵-۱۳۷۷: کارشناس طراحی شرکت مهندسی بیناب
 • ۱۳۷۵-۱۳۷۷: مؤسس و مسئول مرکز تحقیقات ریخته گری، دانشگاه علم و صنعت ایران

تجربیات و پروژه های اجرا شده:

پروژه های قطعه سازی و صنعت خودرو:
 • مدیریت پروژه های خودکفایی (اخذ تاییدیه قطعات داخلی از شرکت پژو) برای قطعات سیستمهای تعلیق، ترمز, فرمان, انتقال قدرت و تهویه پژو ۲۰۶ در شرکت ساپکو از سال ۱۳۷۹ تاکنون شامل مراحل زیر:
  • انتخاب سازندگان داخلی، مذاکرات فنی و بازرگانی
  • مذاکرات فنی و بازرگانی با شرکتهای خارجی زیر درباره قراردادهای انتقال تکنولوژی یا دانش فنی, بازدید از خطوط تولید و تست قطعات و همراهی با آنان در زمان آدیت فرایند سازندگان داخل (PSA (Peugeot Citroen) France, Bosch France, Freudenburg France, DHB Brazil, TiGroup France, Bundy Korea, Delphi France, Contitech France, Koyo-JTEKT France, MANDO Korea, (Youngshin Korea, Nacam France, IDIADA Spain
 • بررسی و تحلیل استانداردهای بین المللی و تخصصی پژو فرانسه و تدوین تست پلن قطعات
 • مشاوره و آموزش سازندگان جهت آماده سازی خطوط تولید،‌ تدوین مدارک کیفی و فرایندهای کنترلی (Survey plan) بر اساس الزامات و استانداردهای ISO/TS 16949‌ ، PSA (پژو) ، قطعات ایمنی Q631000 و AFAQ فرانسه
 • آدیت فرایندهای تولید (بطور مستقل و همراهی با آدیتورهای پژو فرانسه) و اخذ تاییدیه های قطعات مطابق با استانداردهای مربوطه از شرکتهای پژو و ایران خودرو
 • بررسی و نظارت بر اجرای تستهای دوام و خستگی برای قطعات فلزی سیستم تعلیق (بر اساس استانداردها و روش Locati-Stair case پژو)
 • تدوین استاندارد پذیرش برای قطعات پرسی بدنه خودرو و قالبهای آنها (خودرو وانت تویوتا)، پروژه شرکت بیناب برای شرکت خودروسازان فتح، ۱۳۷۷-۱۳۷۵
 • طرح ملی یاتاقانهای دوفلزی، پروژه شرکت بیناب برای وزارت صنایع، ۱۳۷۷-۱۳۷۶
پروژه های متالورژیکی و ریخته گری:
 • طرح ملی بررسی فوائد اقتصادی ملاحظه سرعت بحرانی در طراحی سیستمهای راهگاهی، دانشگاه علم و صنعت ایران برای وزارت صنایع،۱۳۷۶-۱۳۷۵
 • جایگزینی چدن نشکن آستمپر در چرخهای فولادی مونوبلوک قطار، پروژه دو درهزار دانشگاه علم و صنعت ایران برای وزارت صنایع، ۱۳۷۶-۱۳۷۵
 • طراحی سیستم راهگاهی برای فلایویل پژو ۴۰۵، پروژه مرکز تحقیقات ریخته گری دانشگاه علم و صنعت ایران برای شرکت صنایع ریخته گری ایران، ۱۳۷۶-۱۳۷۵
 • طراحی و ارایه نرم افزار طراحی سیستمهای راهگاهی برای ریخته گری قطعات فلزی (IPM)، مرکز تحقیقات ریخته گری دانشگاه علم و صنعت ایران، ۱۳۷۷-۱۳۷۴
 • طراحی نرم افزار آنالیز حرارتی چدنهای خاکستری برای پیش بینی ترکیب شیمیایی و ساختار، مرکز تحقیقات ریخته گری دانشگاه علم و صنعت ایران ۱۳۷۷-۱۳۷۵

تالیفات:

 • کتاب “ نگرشی نوین بر طراحی سیستمهای راهگاهی“، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران، ۱۳۷۶، حائز “رتبه تشویقی کتاب سال از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی” در سال ۱۳۷۷ و “رتبه اول کتاب سال دانشجویی در گروه فنی مهندسی”‌ درسال ۱۳۷۶
 • انتشار و ارائه ۱۲ مقاله تحقیقی و پژوهشی در سمینارها و مجلات علمی تخصصی داخلی و خارجی در زمینه های متالورژیکی و صنعت خودرو