در آثار فرزنگاری،‌ بافت ایجاد شده بر روی فلز به همراه فرمها، برشها و نوع رنگ آمیزی، جلوه های بصری و درخشندگی خاصی را به این آثار میدهند. به ویژه آنکه با حرکت بیننده در مقابل اثر و یا تغییر زاویه تابش نور (با نورپردازی) , سایه روشن های جدیدی در هر بخش از اثر دیده میشود. همه این ویژگیها باعث میشوند که اثر حالت سه بعدی, متحرک و زنده پیدا کرده و کاربردهای فراوانی در فضا سازی و دکوراسیون داخلی داشته باشد.
در این آثار از انواع ورقهای فلزی (آلیاژهای خاص آلومینیوم،‌ فولاد و مس) میتوان استفاده نمود. البته ورقهای آلومینیوم بدلیل ویژگیهایی از جمله سبکی،‌مقاومت در برابر خوردگی و زیبایی و درخشندگی خاص پس از ابزارزنی،‌ مناسب تر است.