آثار فرزنگاری به فرمهای مختلف میتوانند در طراحی دکوراسیون داخلی و خارجی استفاده شوند.
مراکز تجاری, فرهنگی- هنری، ورزشی, اداری ،‌هتل ها و مجتمع های مسکونی قابلیت استفاده از این آثار را دارند.
بدلیل آنکه ورقهای آلومینیومی و نیز رنگهای استفاده شده کاملا در برابر آب،‌ رطوبت و نور مقاوم  هستند, از این آثار در مکانهای مختلف که شرایط محیطی مرطوب دارند (مثل استخرها و شهرهای شمال کشور) بدون نگرانی از خطر زنگ زدگی اثر می توان استفاده نمود.
این آثارهمچنین قابلیت استفاده در محیطهای باز را دارند، فقط ضروری است تا مشتری در هنگام سفارش محل نصب را اعلام نماید تا به منظور اطمینان بیشتر از مقاومت ورق و رنگ در برابر خراش یا ضربه های احتمالی اجسام سخت، تمهیدات ویژه و اضافه ای (از قبیل پوشش های خاص) در موقع طراحی و ساخت درنظر گرفته شود.
آثار فرزنگاری بصورت سفارشی و بسته به ابعاد و موقعیت محل مورد استفاده طراحی, تعیین هزینه،‌ اجرا و نصب میشوند.