بیوگرافی طراحی گرافیک:
  • آغاز فعالیتهای طراحی گرافیک با ذوق و علاقه و مطالعات شخصی از سال ۱۳۶۹ با طراحی لوگو
  • گذراندن دوره یک ساله طراحی گرافیک در دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران در سال ۱۳۷۴ و دریافت مدرک دوره آزاد تخصصی هنر
  • شرکت در نمایشگاههای گروهی گرافیک
  • طراحی تخصصی حروف،‌ لوگو (نشانه) و لوگوتایپ (نشانه نوشته) برای شرکتها و موسسات مختلف به موازات فعالیتهای مهندسی و صنعتی
برخی از لوگو و لوگوتایپ های طراحی شده: