بیوگرافی مهندسی- صنعتی:

تحصیلات:

 • 1377: مدرک کارشناسی ارشد مهندسی متالورژی، گرایش شناسایی و انتخاب مواد فلزی، معدل 17.5 ، دانشگاه علم و صنعت ایران
 • 1375: مدرک کارشناسی مهندسی متالورژی، گرایش ریخته گری، معدل 15.9، دانشگاه علم و صنعت ایران
 • 1370: مدرک دیپلم ریاضی و فیزیک، دبیرستان البرز، تهران

سوابق شغلی:

 • 1378- تاکنون : مسئول پروژه های خودکفایی قطعات سیستمهای تعلیق، ترمز, فرمان پژو 206 در شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو (ساپکو)
 • 1378: کارشناس امور مهندسی شرکت ریخته گری پارس متال
 • 1375-1377: کارشناس طراحی شرکت مهندسی بیناب
 • 1375-1377: مؤسس و مسئول مرکز تحقیقات ریخته گری، دانشگاه علم و صنعت ایران

تجربیات و پروژه های اجرا شده:

پروژه های قطعه سازی و صنعت خودرو:
 • مدیریت پروژه های خودکفایی (اخذ تاییدیه قطعات داخلی از شرکت پژو) برای قطعات سیستمهای تعلیق، ترمز, فرمان, انتقال قدرت و تهویه پژو 206 در شرکت ساپکو از سال 1379 تاکنون شامل مراحل زیر:
  • انتخاب سازندگان داخلی، مذاکرات فنی و بازرگانی
  • مذاکرات فنی و بازرگانی با شرکتهای خارجی زیر درباره قراردادهای انتقال تکنولوژی یا دانش فنی, بازدید از خطوط تولید و تست قطعات و همراهی با آنان در زمان آدیت فرایند سازندگان داخل (PSA (Peugeot Citroen) France, Bosch France, Freudenburg France, DHB Brazil, TiGroup France, Bundy Korea, Delphi France, Contitech France, Koyo-JTEKT France, MANDO Korea, (Youngshin Korea,  Nacam France, IDIADA Spain
 • بررسی و تحلیل استانداردهای بین المللی و تخصصی پژو فرانسه و تدوین تست پلن قطعات
 • مشاوره و آموزش سازندگان جهت آماده سازی خطوط تولید،‌ تدوین مدارک کیفی و فرایندهای کنترلی (Survey plan) بر اساس الزامات و استانداردهای ISO/TS 16949‌ ، PSA (پژو) ، قطعات ایمنی Q631000 و AFAQ فرانسه
 • آدیت فرایندهای تولید (بطور مستقل و همراهی با آدیتورهای پژو فرانسه) و اخذ تاییدیه های قطعات مطابق با استانداردهای مربوطه از شرکتهای پژو و ایران خودرو
 • بررسی و نظارت بر اجرای تستهای دوام و خستگی برای قطعات فلزی سیستم تعلیق (بر اساس استانداردها و روش Locati-Stair case پژو)
 • تدوین استاندارد پذیرش برای قطعات پرسی بدنه خودرو و قالبهای آنها (خودرو وانت تویوتا)، پروژه شرکت بیناب برای شرکت خودروسازان فتح، 1377-1375
 • طرح ملی یاتاقانهای دوفلزی، پروژه شرکت بیناب برای وزارت صنایع، 1377-1376
 پروژه های متالورژیکی و ریخته گری:
 • طرح ملی بررسی فوائد اقتصادی ملاحظه سرعت بحرانی در طراحی سیستمهای راهگاهی، دانشگاه علم و صنعت ایران برای وزارت صنایع،1376-1375
 • جایگزینی چدن نشکن آستمپر در چرخهای فولادی مونوبلوک قطار، پروژه دو درهزار دانشگاه علم و صنعت ایران برای وزارت صنایع، 1376-1375
 • طراحی سیستم راهگاهی برای فلایویل پژو 405، پروژه مرکز تحقیقات ریخته گری دانشگاه علم و صنعت ایران برای شرکت صنایع ریخته گری ایران، 1376-1375
 • طراحی و ارایه نرم افزار طراحی سیستمهای راهگاهی برای ریخته گری قطعات فلزی (IPM)، مرکز تحقیقات ریخته گری دانشگاه علم و صنعت ایران، 1377-1374
 • طراحی نرم افزار آنالیز حرارتی چدنهای خاکستری برای پیش بینی ترکیب شیمیایی و ساختار، مرکز تحقیقات ریخته گری دانشگاه علم و صنعت ایران 1377-1375

تالیفات:

 • کتاب “ نگرشی نوین بر طراحی سیستمهای راهگاهی“، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران، 1376، حائز “رتبه تشویقی کتاب سال از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی” در سال 1377 و “رتبه اول کتاب سال دانشجویی در گروه فنی مهندسی”‌ درسال 1376
 • انتشار و ارائه 12 مقاله تحقیقی و پژوهشی در سمینارها و مجلات علمی تخصصی داخلی و خارجی در زمینه های متالورژیکی و صنعت خودرو