• نام اثر:‌ گل ختایی۱
  • نوع اثر:‌ تابلو برجسته
  • جنس: ورق آلیاژ آلومینیوم
  • ابعاد:‌   ۳*۵۰ *۵۰ سانتی متر