• نام اثر:‌ پروانه ها
  • نوع اثر:‌ تابلو برجسته
  • جنس: ورق آلیاژ آلومینیوم
  • ابعاد:‌  ۶ *۶۰ *۱۰۰ سانتی متر