نام اثر:‌ درخت و برگها
 نوع اثر:‌ تابلوی برجسته
 جنس: ورق فولاد + ورق آلیاژ آلومینیوم
 ابعاد:‌  ۳*۷۰*۱۰۰ سانتی متر