• نام اثر:‌ تا بینهایت… (Until Infinity)
  • نوع اثر:‌ تابلو برجسته
  • جنس: ورق آلیاژ آلومینیوم
  • ابعاد:‌  ۷۰ *۱۰۰ سانتی متر