برخی از لوگوهای طراحی شده:

چاپ آثار بهرام مصلح در کتاب لوگوتایپ های ایرانی ۲ :

در کتاب لوگوتایپ‌های ایرانی ۲ ، تعداد ۷ اثر از لوگوتایپ های طراحی شده توسط “بهرام مصلح” چاپ شده است.
همچنین لوگوتایپ “فیلم” او برای بخش ویژه “از ایده تا اجرا” انتخاب شده و توضیحات طراح درباره مراحل شکل گیری و طراحی اثر درج شده است.
در این کتاب آثار برتر لوگوتایپ یا نشانه نوشته های ایرانی که تا سال ۱۳۹۴ طراحی شده اند، توسط ۴ داور گرافیست حرفه ای انتخاب شده اند. این کتاب پس از ارائه موفق کتاب لوگوتایپ های ۱،‌ توسط گروه پژوهشی عفراوی گردآوری و توسط انتشارات آبان در اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ منتشر شده است.