عشق و مثنوی

  • نام اثر:‌ عشق و مثنوی
  • شعر از فاضل نظری: عشق یعنی در میان صدهزاران مثنوی    بوی یک تک بیت ناگه مست و مدهوشت کند
  • نوع اثر:‌ برجسته – کالیگرافی
  • جنس: ورق آلیاژ آلومینیوم
  •  کالیگرافی (خوشنویسی): استاد سعید نقاشیان

لطفا دیدگاه خود را در مورد این مطلب ثبت کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.