نام اثر:‌ درخت و برگها  نوع اثر:‌ تابلوی برجسته  جنس: ورق فولاد + ورق آلیاژ آلومینیوم  ابعاد:‌  3*70*100 سانتی متر